АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

admi

 

 • Регистрации – подготовка и подаване на документи в различни институции относно регистрации, искания за издаване на разрешителни, лицензии, удостоверения и др.
 • Търговски регистър.
 • Патентно ведомство.
 • Комисия за защита на личните данни.
 • Агенция за финансово разузнаване.
 • Главна инспекция по труда.
 • PИОКОЗ.
 • Браншови, професионални организации и структури.
 • Други регистрации.
 • Банкови заеми – подготовка, изготвяне и депозиране на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции ( от физически и юридически лица).
 • Лизинги – подготовка, изготвяне и депозиране на необходими документи за кандидастване за лизинг пред лизигови компании ( от физически и юридически лица).
 • Представителство пред държавни институции.
 • Приемане и предаване на документи на място в офиса на клиентите.