ФИНАНСИРАНЕ

500eur

ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC.

Уважаеми дами и господа,

Когато внасяте стоки и/или услуги, ние можем да ви предоставим възможността да извършите вноса с разсрочено плащане от 180, 270 или 360 дни в зависимост от вашите нужди или изисквания, при избор на следните лихвени проценти, които са за клиенти на водещите банки в България:

  • от 4.2 до 6.4 % на годишна база за CHF
  • от 4.9 до 6.9 % на годишна база за EUR
  • от 5.0 до 7.2 % на годишна база за USD

За целта във Вашата банка Вие трябва да издадете на наше име Акредитив или Банкова гаранция за разсрочено плащане, като ние ще извършим плащането на посоченото място от Ваше име, а Вие ще ни платите след изтичане на договорения срок от (напр.) 180 дни, или според Вашите нужди.

Кратка презентация на предлаганото от ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC финансиране

Препоръки:

  • Изискайте от Вашия доставчик отстъпка от цената за авансово плащане/на място, тъй като ние ще платим от Ваше име именно по този начин.
  • Когато Вие правите износ, ние можем да предложим Вашите стоки или услуги с разсрочено плащане от 180 дни, или Вие можете да предложите това според нуждите на Вашия купувач.
  • За Вашите стоки или услуги ние ще платим на Вас, като задължението на Вашият купувач ще бъде да издаде на наше име Акредитив или Банкова гаранция за разсрочено плащане със срок според нуждите си.
  • Таксите по преводите ще зависят от банката на купувача и актуалните условия на финансовите пазари, като тези такси могат да бъдат включени в цената на Вашите стоки или услуги, или изведени в отделна позиция.

Минималната сума за финансиране е 50.000 EUR, а максималната – 5.000.000 EUR.